ReadyPlanet.com
dot dot
Japan Guide
dot
dot
dot

dot
dot
อยากไปไหนบอก!!!
dot
dot
ทัวร์ญี่ปุ่น (เลือกเส้นทาง)
dot
bulletPROMOTION >>เหมา15ท่าน
bulletHOKKAIDO >>ฮอกไกโด
bulletTOHOKU >>เซนได-นิกโก้
bulletKANTO >>โตเกียว-ฟูจิ
bulletTAKAYAMA >>ทาคายาม่า
bulletGOLDEN ROUTE >>โอซาก้า
bulletKYUSHU >>คิวชู
dot
เราบริการท่านอย่างไร?
dot
bulletให้ใครบริการท่านที่ญี่ปุ่น
bulletให้ท่านพักแบบไหนที่ญี่ปุ่น
bulletให้ท่านทานอะไรที่ญี่ปุ่น
bulletให้ท่านนั่งรถแบบไหนที่ญี่ปุ่น
bulletบริการก่อนเดินทาง
dot
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletวีซ่าญี่ปุ่น
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletหนังสือเดินทาง
bulletสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
bulletศูนย์รับยื่นขอวีซ่า
bulletตรวจสอบสภาพอากาศ
bulletเตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่น
bulletส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น JNTO
dot
แนะนำสถานที่เที่ยวน่าสนใจ
dot
bulletภูมิภาคฮอกไกโด (Hokkaido)
bulletภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku)
bulletภูมิภาคคันโต (Kanto)
bulletภูมิภาคชุบุ (Chubu)
bulletภูมิภาคคันไซ (Kansai)
bulletภูมิภาคชูโกกุ (Chugoku)
bulletภูมิภาคชิโกกุ (Shikoku)
bulletภูมิภาคคิวชู (Kyushu)
bulletภูมิภาคโอกินาว่า (Okinawa)
dot
แบนเนอร์สำคัญ
dot
วีซ่าญี่ปุ่น

อำนวยความสะดวก....เรื่องข้อมูลวีซ่าญี่ปุ่น

» ค่าวีซ่าญี่ปุ่นท่านละ 1,515 บาท (สำหรับคนไทยต้องการพำนักเกินกว่า 15วัน/หรือต่างชาติ)

 • ประกาศการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวีซ่าญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
  ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะแตกต่างไปตามสัญชาติของผู้ยื่นและประเภทวีซ่า กรุณาอ้างอิงตารางด้านล่าง 
  ซึ่งเป็นตารางที่แสดงถึงค่าธรรมเนียมใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2561
 • ประเทศ วีซ่าทั่วไป มัลติเพิลวีซ่า ทรานซิสวีซ่า
  ไทยและประเทศอื่นๆ 920 1,840 210
  อินเดีย 260 260 20
 • ※อัตราค่าดำเนินการของศูนย์ยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC) ราคา 595 บาท ต่อหนึ่งคำร้อง 

» เอกสารและข้อมูลที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าญี่ปุ่น (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

 1. ใบคำร้องขอวีซ่า (ท่านสามารถพิมพ์มาจากโฮมเพจของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือรับได้ที่ศูนย์ JVAC) 
  ดาวน์โหลดฟอร์ม  ภาษาอังกฤษ PDF
 2. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า (กรุณากรอกโดยเลือกตามวัตถุประสงต์ในการเดินทาง และลงลายเซ็นตามหนังสือเดินทาง)
  ดาวน์โหลดฟอร์ม  ภาษาอังกฤษ PDF  ภาษาไทย PDF
 3. หนังสือเดินทาง ที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาด้วย
 4. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีพื้นหลังสีขาว 2 ใบ ขนาด 2 x 2 นิ้ว  ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
 5. การงาน
  - พนักงานเอกชนหรือข้าราชการ > ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่สังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน)
  - ธุรกิจส่วนตัว > ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ (เอกสารออกไม่เกิน 3 เดือน)
  - นักเรียนนักศึกษา > ให้แสดงสำเนาบัตรนักเรียน หรือ หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา
  - แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน > ให้แสดงการงานและการเงินของสามี พร้อมเอกสารแสดงการเป็นสามี-ภรรยา

  - ในกรณีที่ผู้ยื่นไม่มีอาชีพหรือประกอบอาชีพที่ไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองการทำงานได้ > ให้ทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้โดยละเอียด
  - ในกรณีที่ผู้ยื่นมีอายุ 60ปี ขึ้นไป สามารถละเว้นการงานได้ (เกษียณอายุ) ไม่ต้องโชว์ตัวแต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจยื่นแทน
 6. การเงิน
  - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำ หน้าแรก+ย้อนหลัง 6เดือน(แสดงสำเนาพร้อมตัวจริง)
    หรือขอคัดจากธนาคารไม่ต้องแสดงเล่มสมุดจริง
 7. ทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า
 8. เบอร์โทรศัพท์ บ้าน + มือถือ + ที่ทำงาน
 9. ชื่อคนรู้จักที่เดินทางไปด้วย พร้อมระบุความสัมพันธ์

» กรณีเป็นต่างด้าวหรือคนจีน ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ 

       1. Re-Entry แจ้งเข้าออกกับเจ้าหน้าที่ ตม วันเข้าออกครอบคลุมวันที่เดินทาง และต้องเป็นอันที่ยังไม่ได้ปั้มว่าใช้แล้ว
           อ้างอิง http://bangkok.immigration.go.th/base.php?page=re-entry

       2. Work permit เอกสารการงาน (ตัวจริง)

       3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

» กรณีเป็นเด็กไทยอายุต่ำกว่า 16ปี (เดินทางโดยไม่ต้องยื่นวีซ่า)_NEW

       1. เดินทางกับพ่อหรือแม่ นามสกุลเดียวกันหรือคนละนามสกุล สามารถเดินทางได้ปกติ

           โดยไม่ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด

       2. เดินทางกับบุคคลอื่น ต้องมีเอกสารหนังสือรับรองอนุญาติให้เดินทางพร้อมระบุออกค่าใช้จ่ายให้ตลอดการเดินทาง

           และพ่อแม่เซ็นรับรองให้ด้วย (เป็นภาษาอังกฤษ)

 » เช็คข่าวสารอัพเดทเรื่องวีซ่าญี่ปุ่น "สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น"

       ข้อมูลเพิ่มเติมโดย "สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย" > คลิกที่นี่ <

» ติดต่อยื่นขอวีซ่าได้ที่ "JAVAC" เท่านั้น

ศูนย์บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าญี่ปุ่น (JVAC)_นานา

อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 9 ยูนิต 910 เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคอลงเตย กรุงเทพฯ 10110

ให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ : 8.30 น. – 18.00 น.

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 

โทร : 02 – 251-5197, 02 – 251-5198

เบอร์ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน : 082-454-6221 

※ ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นจะปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดชดเชยตามประเพณี 

การเดินทาง : BTS (สถานีรถไฟฟ้านานา - ทางออก 2)

http://www.jp-vfsglobal-th.com/thai/

แผนที่

-----------------------------------------------
» ประเทศที่ได้รับการยดเว้นวีซ่าญี่ปุ่น ดังนี้
สำหรับการยกเว้นวีซ่าญี่ปุ่น
*** 68 ประเทศและภูมิภาคสำหรับการยกเว้นวีซ่า ( ธันวาคม 2560) ***
ข้อมูลเพิ่มเติมโดยสถานทูต 
> คลิกที่นี่ < 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68 Countries and Regions for Visa Exemptions (as of December 2017)
Asia(เอเชีย) Europe(ยุโรป)
Brunei (15 days) ---บรูไน Andorra---อันดอร์รา
Indonesia ([Note1])---อินโดนีเซีย Austria([Note8])---ออสเตรีย
Malaysia ([Note2])---มาเลเซีย Belgium---เบลเยี่ยม
Republic of Korea---สาธารณรัฐเกาหลี Bulgaria---บัลแกเรีย
Singapore---สิงคโปร์ Croatia---โครเอเชีย
Thailand ([Note3])(15 days)---ไทย Cyprus---ไซปรัส
Hong Kong([Note4])---ฮ่องกง Czech Republic---สาธารณรัฐเช็ก
Macao([Note5])---มาเก๊า Denmark---เดนมาร์ก
Taiwan([Note6])---ไต้หวัน Estonia---เอสโตเนีย
North America(ทวีปอเมริกาเหนือ) Finland---ฟินแลนด์
Canada---แคนาดา Former Yugoslav Republic of Macedonia
---อดีตสาธารณรัฐยูโกสลาเวียมาซิโดเนีย
United States---ประเทศสหรัฐอเมริกา France---ฝรั่งเศส
Latin America and the Caribbean
Germany([Note8])---เยอรมัน
Argentina---อาร์เจนตินา Greece---กรีก
Bahamas---บาฮามาส Hungary---ฮังการี
Barbados([Note7])---บาร์เบโดส Iceland---ไอซ์แลนด์
Chile---ชิลี Ireland ([Note8])---ไอร์แลนด์
Costa Rica---คอสตาริกา Italy---อิตาลี
Dominican Republic---สาธารณรัฐโดมินิกัน Latvia---ลัตเวีย
El Salvador---เอลซัลวาดอร์ Liechtenstein([Note8])---ลิกเตนสไตน์
Guatemala---กัวเตมาลา Lithuania---ประเทศลิธัวเนีย
Honduras---ฮอนดูรัส Luxembourg---ลักเซมเบิร์ก
Mexico([Note8])---เม็กซิโก Malta---เกาะมอลตา
Surinam---ซูรินาเม Monaco--โมนาโก
Uruguay---ประเทศอุรุกวัย Netherlands---ประเทศเนเธอร์แลนด์
Oceania(โอเชียเนีย) Norway---นอร์เวย์
Australia---ออสเตรเลีย Poland---โปแลนด์
New Zealand---นิวซีแลนด์ Portugal---โปรตุเกส
Middle East(ตะวันออกกลาง) Romania---โรมาเนีย
Israel---ประเทศอิสราเอล San Marino---ซานมารีโน
Turkey([Note7])---ตุรกี Serbia---เซอร์เบีย
United Arab Emirates([Note9])--สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  Slovakia---สโลวาเกีย
Africa(ทวีปแอฟริกา) Slovenia---สโลเวเนีย
Lesotho([Note7]) ---เลโซโท Spain---สเปน
Mauritius---มอริเชียส Sweden---สวีเดน
Tunisia---ตูนิเซีย Switzerland([Note8])---สวิสเซอร์แลนด์
  United Kingdom([Note8])---สหราชอาณาจักร
   
*** จัดทำเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น มิได้มีการจัดยื่นวีซ่าให้แต่อย่างใด
     หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม รบกวนสอบถามได้ที่ JVAC หรือสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเท่านั้น

 Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 

TAT No. 11/09781
บริษัท เจแปน ไกด์ จำกัด

Japan Guide Company Limited

300 ซอยอ่อนนุช 10 ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
300 Soi Onnut 10, Sukhumvit Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand
Tel. 02-3312856 (Auto) Fax. 02-7426912
E-mail: admin@japanguide.co.th