dot dot
Japan Guide
dot
dot
dot

dot
dot
อยากไปไหนบอก!!!
dot
dot
ทัวร์ญี่ปุ่น (เลือกเส้นทาง)
dot
bulletHOKKAIDO >>ฮอกไกโด
bulletTOHOKU >>เซนได-นิกโก้
bulletKANTO >>โตเกียว-ฟูจิ
bulletTAKAYAMA >>ทาคายาม่า
bulletGOLDEN ROUTE >>โอซาก้า
bulletKYUSHU >>คิวชู
dot
เราบริการท่านอย่างไร?
dot
bulletให้ใครบริการท่านที่ญี่ปุ่น
bulletให้ท่านพักแบบไหนที่ญี่ปุ่น
bulletให้ท่านทานอะไรที่ญี่ปุ่น
bulletให้ท่านนั่งรถแบบไหนที่ญี่ปุ่น
bulletบริการก่อนเดินทาง
dot
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletวีซ่าญี่ปุ่น
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletหนังสือเดินทาง
bulletสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
bulletศูนย์รับยื่นขอวีซ่า
bulletตรวจสอบสภาพอากาศ
bulletเตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่น
bulletส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น JNTO
dot
แนะนำสถานที่เที่ยวน่าสนใจ
dot
bulletภูมิภาคฮอกไกโด (Hokkaido)
bulletภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku)
bulletภูมิภาคคันโต (Kanto)
bulletภูมิภาคชุบุ (Chubu)
bulletภูมิภาคคันไซ (Kansai)
bulletภูมิภาคชูโกกุ (Chugoku)
bulletภูมิภาคชิโกกุ (Shikoku)
bulletภูมิภาคคิวชู (Kyushu)
bulletภูมิภาคโอกินาว่า (Okinawa)
dot
แบนเนอร์สำคัญ
dot

บริษัท เจแปน ไกด์ จำกัด

นำท่านไป ให้ท่านอยู่ ดูแลท่าน ตามความต้องการ
บริการให้คำปรึกษา วางแผนและออกแบบเส้นทางการเดินทาง ไปยังประเทศญี่ปุ่นทุกเส้นทาง 
พร้อมทั้งเสนอราคาค่าบริการต่างๆ อาทิ โรงแรมที่พัก ไกด์นำเที่ยว รถนำเที่ยว ร้านอาหาร
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน ประกันการเดินทาง และบริการอื่นๆ
แบบครบวงจร(แก่บริษัททัวร์เท่านั้น) เพื่อให้ทุกวัตถุประสงค์การเดินทางของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและเต็มไปด้วยความประทับใจ ด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว เป็นกันเอง
และอยู่บนมาตรฐานของการบริการ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเรา

**ที่เราให้ท่านมากกว่า ในราคาเดียวกัน กล้าท้าให้พิสูจน์ทุกโปรแกรม**


UPDATE>> 22 MARCH 2019_TIME 10:00

***PROGRAM TOUR***
*ทัวร์จอยหน้าร้าน*
> เมษายน - กรกฎาคม 2562 <
***ราคาทัวร์ทุกคณะรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%***

HOKKAIDO...(เกาะฮอกไกโด-ซัปโปโร)

 
HOKKAIDO SPECIAL (CTS-CTS)
ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ-โอตารุ-โทยะ-ซัปโปโร 6วัน 4คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ (TG 670 : 23.55-08.20)
วันที่สอง : เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - เมืองฮาโกดาเตะ -
               Red Brick Warehouses - ขึ้นกระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ

วันที่สาม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ - ขึ้นป้อมปราการโกเรียวคาคุ - ภูเขาโยเตอิ -
               สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ออนเซ็น

วันที่สี่  เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต -
            ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ 

วันที่ห้า พัก!! โรงแรมใจกลางเมืองซัปโปโร ให้ท่าน “อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งย่านดัง ตามอัธยาศัย”
วันที่หก : สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (TG 671 : 10.00-15.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG) 
กำหนดเดินทาง ราคา
 15-20 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) >>> รับได้ 20 ที่นั่งตอนนี้  49,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก :
HOKKAIDO SPECIAL_S49900.doc
HOKKAIDO SPECIAL_S49900.pdf

กลับสู่ด้านบน

 

HOKKAIDO SONGKRAN TG (CTS-CTS)
ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ-โอตารุ-โทยะ-ซัปโปโร 6วัน 4คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ (TG 670 : 23.55-08.20)
วันที่สอง : หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ - เมืองฮาโกดาเตะ -
               ขึ้นกระเช้าเม้าท์ฮาโกดาเตะ

วันที่สาม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ - Red Brick Warehouses - ขึ้นป้อมปราการโกเรียวคาคุ -
               ภูเขาโยเตอิ - สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ออนเซ็น

วันที่สี่  : เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-นั่งรถไฟท้องถิ่น-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-
            ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ-บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3ชนิด

วันที่ห้า ทำเนียบรัฐบาลเก่า - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต 
วันที่หก สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (TG 671 : 10.00-15.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG) 
กำหนดเดินทาง ราคา
 15-20 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) >>> รับได้ 28 ที่นั่งตอนนี้  59,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
HOKKAIDO SONGKRAN TG_S59900.doc
HOKKAIDO SONGKRAN TG_S59900.pdf

กลับสู่ด้านบน

 
 HOKKAIDO SAKURA PINKMOSS NO.1 (CTS-CTS)
 ซัปโปโร-โอตารุ-ชมซากุระ-ชมทุ่งพิงค์มอส&ทิวลิป 5วัน 3คืน
 วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ (TG 670 : 23.55-08.20)
วันที่สอง : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ -
                ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน  - อิออนพลาซ่า

วันที่สาม ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ-ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ-
               น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์

วันที่สี่  สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-หมู่บ้านราเมน-ทำเนียบรัฐบาลเก่า-หอนาฬิกา-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+
            ย่านซูซูกิโนะ-บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3ชนิด

วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (TG 671 : 10.00-15.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG) 
กำหนดเดินทาง ราคา
  8-12 พฤษภาคม 2562 (วันพืชมงคล) >>> รับได้ 18 ที่นั่งตอนนี้  44,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
HOKKAIDO SAKURA PINKMOSS NO.1_S44900.doc
HOKKAIDO SAKURA PINKMOSS NO.1_S44900.pdf

กลับสู่ด้านบน

 
 HOKKAIDO SAKURA PINKMOSS NO.2 (CTS-CTS)
 ซัปโปโร-โอตารุ-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-ชมซากุระ-ชมทุ่งพิงค์มอส&ทิวลิป
6วัน 4คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ (TG 670 : 23.55-08.20)
วันที่สอง : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ -
                ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน - อิออนพลาซ่า

วันที่สาม ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ สวนทาคิโนะอุเอะ-ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ-
               น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์

วันที่สี่  สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-หมู่บ้านราเมน-ทำเนียบรัฐบาลเก่า-หอนาฬิกา-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+
             ย่านซูซูกิโนะ-บุฟเฟ่ต์ปูยักษ์ 3ชนิด

วันที่ห้า เนินพระพุทธเจ้า - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาโชวะชินซัง - ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ต
วันที่หก สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (TG 671 : 10.00-15.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG) 
กำหนดเดินทาง ราคา
 10-15 พฤษภาคม 2562 >>> รับได้ 25 ที่นั่งตอนนี้  49,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
HOKKAIDO SAKURA PINKMOSS NO.2_S49900.doc
HOKKAIDO SAKURA PINKMOSS NO.2_S49900.pdf

กลับสู่ด้านบน

 HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.1 (CTS-CTS)
 บิเอะ-โซอุนเคียว-โอตารุ-เนินสี่ฤดู-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 5วัน 3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่ (XJ 620 : 23.55-08.25)
วันที่สอง : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - เมืองซัปโปโร -
               ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ซูซูกิโนะ

วันที่สาม : ทำเนียบรัฐบาลเก่า - เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - นั่งรถไฟโนโรโกะ -
               เมืองบิเอะ-เนินสี่ฤดู(SHIKISAI NO OKA)-บ่อน้ำสีฟ้าใส(BLUE POND)-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สี่  : น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ไอซ์ พาวิเลียน - หมู่บ้านราเมน - มิตซุย เอาท์เล็ต
วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ (XJ 621 : 12.05-18.00)
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 
กำหนดเดินทาง ราคา
  26-30 มิถุนายน 2562 32,900.-
  10-14 กรกฎาคม 2562 36,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.1_S32900.doc
HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.1_S32900.pdf

กลับสู่ด้านบน

 HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.2 (CTS-CTS)
 ซัปโปโร-โอตารุ-โซอุนเคียว-บิเอะ-เนินสี่ฤดู-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน 4คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่ (XJ 620 : 23.55-08.25)
วันที่สอง : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์ปิ่งย่างอิ่มไม่อั้นขาปูยักษ์ 3ชนิด
วันที่สาม พัก!! โรงแรมใจกลางเมืองซัปโปโร ให้ท่าน “อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งย่านดัง ตามอัธยาศัย”
วันที่สี่  : ทำเนียบรัฐบาลเก่า - เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - นั่งรถไฟโนโรโกะ -
            เมืองบิเอะ - เนินสี่ฤดู(SHIKISAI NO OKA) - บ่อน้ำสีฟ้าใส(BLUE POND) -ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่ห้า น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ไอซ์ พาวิเลียน - หมู่บ้านราเมน - มิตซุย เอาท์เล็ต
วันที่หก สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ (XJ 621 : 12.05-18.00)
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 
กำหนดเดินทาง ราคา
 24-29 กรกฎาคม 2562 (วันเฉลิมฉลอง ร.10) 42,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.2_S42900.doc
HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.2_S42900.pdf

กลับสู่ด้านบน

 HOKKAIDO LAVENDER TG NO.1 (CTS-CTS)
 บิเอะ-โซอุนเคียว-โอตารุ-เนินสี่ฤดู-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 5วัน 3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ (TG 670 : 23.55-08.20)
วันที่สอง : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - เมืองซัปโปโร - 
               ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ซูซูกิโนะ

วันที่สาม : ทำเนียบรัฐบาลเก่า - เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - นั่งรถไฟโนโรโกะ - 
               เมืองบิเอะ-เนินสี่ฤดู(SHIKISAI NO OKA)-บ่อน้ำสีฟ้าใส(BLUE POND)-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สี่  : น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ไอซ์ พาวิเลียน - หมู่บ้านราเมน - มิตซุย เอาท์เล็ต

วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (TG 671 : 10.00-15.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG) 
กำหนดเดินทาง ราคา
  27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 39,900.-
  25 - 29 กรกฎาคม 2562 (วันเฉลิมฉลอง ร.10) 45,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
HOKKAIDO LAVENDER TG NO.1_S39900.doc
HOKKAIDO LAVENDER TG NO.1_S39900.pdf

 กลับสู่ด้านบน

 HOKKAIDO LAVENDER TG NO.2 (CTS-CTS)
 ซัปโปโร-โนโบริเบ็ทสึ-โทยะ-โอตารุ-โซอุนเคียว-เนินสี่ฤดู-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน 4คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่ (TG 670 : 23.55-08.20)
วันที่สอง : เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ-ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ทะเลสาบโทยะ-สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ-ออนเซ็น
วันที่สาม : เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ-นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ-โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - 
               ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ+ย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์ปิ่งย่างอิ่มไม่อั้นขาปูยักษ์ 3ชนิด

วันที่สี่  : ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ตลาดปลานิโจ - หมู่บ้านราเมน - ไอซ์ พาวิเลียน - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ-เมืองบิเอะ-เนินสี่ฤดู(SHIKISAI NO OKA)-บ่อน้ำสีฟ้าใส(BLUE POND)-
             นั่งรถไฟโนโรโกะ - เมืองฟุราโน่ - โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - มิตซุย เอาท์เล็ต

วันที่หก สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (TG 671 : 10.00-15.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG) 
กำหนดเดินทาง ราคา
  26-31 กรกฎาคม 2562 (วันเฉลิมฉลอง ร.10) 53,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
HOKKAIDO LAVENDER TG NO.2_S53900.doc
HOKKAIDO LAVENDER TG NO.2_S53900.pdf

กลับสู่ด้านบน

TOHOKU...(โตเกียว-เซนได)

 SAKURA TOHOKU NO.1 (NRT-NRT)
 เซนได-ฟุคุชิมะ-คาวาโกเอะ-ชมซากุระ-โตเกียว 6วัน 4คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.10-06.20)
วันที่สอง : พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ
วันที่สาม : วัดชูซอนจิ-นั่งรถไฟท้องถิ่น-ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ-เมืองมัตสึชิมะ-วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ
วันที่สี่  : ชมซากุระริมแม่น้ำฟูจิตะ-ปราสาทสึรุกะ-โตรกผาโทโน เฮทสึริ-หมู่บ้านโออุจิ จูกุ-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์
วันที่ห้า เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - มิตซุย เอ้าท์เล็ท อิรุมะ -
             วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ

วันที่หก วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ (TG677 : 17.25-21.55)
สายการบิน : การบินไทย (TG) 
กำหนดเดินทาง ราคา
 15-20 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) >>> รับได้ 13 ที่นั่งตอนนี้ 55,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
SAKURA TOHOKU NO.1_S55900.doc
SAKURA TOHOKU NO.1_S55900.pdf

กลับสู่ด้านบน

 

 
 SAKURA TOHOKU NO.2 (NRT-HND)
เซนได-ฟุคุชิมะ-คาวาโกเอะ-โตเกียว-ชมดอกไม้นานาชนิด-ชมซากุระ 7วัน4คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.10-06.20)
วันที่สอง : พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ
วันที่สาม : วัดชูซอนจิ-นั่งรถไฟท้องถิ่น-ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ-เมืองมัตสึชิมะ-วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ
วันที่สี่  : ชมซากุระริมแม่น้ำฟูจิตะ-ปราสาทสึรุกะ-โตรกผาโทโน เฮทสึริ-หมู่บ้านโออุจิ จูกุ-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์
วันที่ห้า สวนดอกไม้อาชิคางะ - เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - มิตซุย เอ้าท์เล็ท อิรุมะ - ย่านชินจูกุ
วันที่หก วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี – ตลาดซึคิจิ – เมืองโอไดบะ - ห้างอควาซิตี้ -
              ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - อิออน 
วันที่เจ็ด  : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG)  
กำหนดเดินทาง ราคา
 16-22 เมษายน 2562 >>> รับได้ 24 ที่นั่งตอนนี้ 57,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
SAKURA TOHOKU NO.2_S57900.doc
SAKURA TOHOKU NO.2_S57900.pdf 

กลับสู่ด้านบน

 

 SAKURA TOHOKU NO.3 (NRT-HND)
 ฮาจิมังไต-คาคุโนะดาเตะ-เซนได-ฟุคุชิมะ-ชมซากุระ
นั่งรถไฟชินคันเซน 7วัน 4คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.10-06.20)
วันที่สอง : พระพุทธรูป อุชิคุ ไดบุทสึ - สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ
วันที่สาม : เมืองมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ+ชมอ่าวมัตสึชิมะ - นั่งรถไฟท้องถิ่น - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ -
               วัดชูซอนจิ - เทศกาลชมซากรุระ ณ คิตะคามิเทนโชจิ - เมืองโมริโอกะ

วันที่สี่  : ภูเขาฮาจิมังไท - ทามะกาวะออนเซน - ชมซากุระหมู่บ้านซามูไรคาคุดาโนเตะ+แม่น้ำฮิโนคิไน -
             นั่งรถไฟชินคันเซน
วันที่ห้า ปราสาทสึรุกะ - พิพิธภัณฑ์สาเกไอซุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ -
             ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่หก สวนดอกไม้อาชิคางะ - ซาโนะ เอาท์เล็ต - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า 
วันที่เจ็ด  : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG)  
กำหนดเดินทาง ราคา
 16-25 เมษายน 2562 >>> รับได้ 24 ที่นั่งตอนนี้ 66,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
SAKURA TOHOKU NO.3_S66900.doc
SAKURA TOHOKU NO.3_S66900.pdf 

กลับสู่ด้านบน

KANTO...(โตเกียว-ฟูจิ)

 
 SPECIAL TOKYO SAKURA (HND-HND)
 นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ-ฮาโกเน่-โตเกียว-ชมซากุระ 6วัน3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามฮาเนดะ (TG682 : 23.15-06.55)
วันที่สอง : เมืองคามาคุระ - หลวงพ่อโตคามาคุระ - โอชิโนะ ฮัคไค - นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ - 
               โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สาม : ภูเขาไฟฟูจิ-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ)-
               มหานครโตเกียว-โตเกียว เบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village

วันที่สี่  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อทัวร์สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟท่านละ 2,900.- 
วันที่ห้า ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ-วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี-เมืองโอไดบะ-
             ห้างไดเวอร์ซิตี้(หุ่นกันดั้ม)-ย่านชินจูกุ-อิออน

วันที่หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
 สายการบิน : การบินไทย (TG) 
กำหนดเดินทาง ราคา
 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 >>> ขายตั๋วเต็ม..แต่รับจอยแลนด์ได้นะ 47,900.-
 4-9 เมษายน 2562 (วันจักรี)  >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 48,900.-
 ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก :
SPECIAL TOKYO SAKURA_S47900.doc
SPECIAL TOKYO SAKURA_S47900.pdf

กลับสู่ด้านบน

TAKAYAMA...(ทาคายาม่า-นาโกย่า)

 
 JAPAN ALPS NO.1 (NRT-NGO)
 โตเกียว-ทิวลิป-ฟูจิ-ทาคายาม่า-เจแปนแอลป์ 6วัน 3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.10-06.20)
วันที่สอง : ชมทุ่งทิวลิป SAKURA TULIP FESTIVAL - วัดอาซากุสะ - ย่านชินจูกุ - โอชิโนะ ฮัคไค -
               ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สาม : ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK - ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ -
               ปราสาทมัตสึโมโต้ - ช้อปปิ้งถนนดัง

วันที่สี่  : ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)  - เมืองคานาซาว่า - มิสุอิ เอ้าท์เล็ต โอยะเบะ
วันที่ห้า ตลาดโอมิโจ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ย่านซันมาชิซูจิ - อิออนพลาซ่า
วันที่หก สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ (TG 647 : 00.30-04.30) 
สายการบิน : การบินไทย (TG)  
กำหนดเดินทาง ราคา
 15-20 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์)  >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 52,900.-
 16-21 เมษายน 2562  >>> รับได้ 22 ที่นั่งตอนนี้ 52,900.-
 19-24 เมษายน 2562  >>> รับได้ 20 ที่นั่งตอนนี้ 52,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
JAPAN ALPS NO.1_S52900.doc
JAPAN ALPS NO.1_S52900.pdf 

กลับสู่ด้านบน

 

 
 JAPAN ALPS NO.2 (KIX-HND)
 โอซาก้า-นารา-ทาคายาม่า-เจแปนแอลป์-ฟูจิ-โตเกียว 7วัน 4คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (TG622 : 23.15-06.25)
วันที่สอง : ปราสาทโอซาก้า-ย่านชินไซบาชิ-นารา-วัดโทไดจิ-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO
วันที่สาม : ตลาดเช้าทาคายาม่า-ทาคายาม่าจินยะ(ด้านนอก)+ ย่านซันมาชิซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อิออน
วันที่สี่  : ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)  - ช้อปปิ้งถนนนากามาจิ
วันที่ห้า ปราสาทมัตสึโมโต้ - ไร่วาซาบิไดโอะ - ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ -
             โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์

วันที่หก ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK - ไร่สตรอเบอรี่ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ย่านชินจูกุ
วันที่เจ็ด  : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG)  
กำหนดเดินทาง ราคา
 15-21 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์)  >>> รับได้ 9 ที่นั่งตอนนี้ 59,900.-
 19-25 เมษายน 2562  >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 59,900.-
 ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
JAPAN ALPS NO.2_S59900.doc
JAPAN ALPS NO.2_S59900.pdf 

กลับสู่ด้านบน

 
 JAPAN ALPS NO.3 (HND-NGO)
 โตเกียว-ฟูจิ-ทุ่งพิงค์มอส-ทาคายาม่า-เจแปนแอลป์ 6วัน 3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามฮาเนดะ (TG682 : 23.15-06.55)
วันที่สอง : วัดอาซากุสะ - ย่านชินจูกุ - นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่สาม ชมทุ่งพิ้งค์มอส SHIBAZAKURA PARK - ไร่วาซาบิไดโอะ - ปราสาทมัตสึโมโต้ -
               ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ

วันที่สี่  : ท่องเที่ยวเส้นทางเจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ)  - เมืองคานาซาว่า - มิสุอิ เอ้าท์เล็ต โอยะเบะ
วันที่ห้า ตลาดโอมิโจ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ย่านซันมาชิซูจิ - อิออนพลาซ่า
วันที่หก สนามบินนาโกย่า - กรุงเทพฯ (TG 647 : 00.30-04.30) 
สายการบิน : การบินไทย (TG) 
กำหนดเดินทาง ราคา
 8-13 พฤษภาคม 2562 (วันพืชมงคล)  >>> รับได้ 28 ที่นั่งตอนนี้ 47,900.-
 10-15 พฤษภาคม 2562  47,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
JAPAN ALPS NO.3_S47900.doc
JAPAN ALPS NO.3_S47900.pdf 

กลับสู่ด้านบน

GOLDEN ROUTE...(โอซาก้า-เกียวโต-นาโกย่า)

 
 LOVE SAKURA (KIX-HND)
 อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ฟูจิ-โตเกียว 6วัน3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (TG622 : 23.15-06.25)
วันที่สอง : ชมซากุระถนนสายนักปราชญ์ - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า-นั่งรถไฟสายโรแมนติก-
               ป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว

วันที่สาม : ปราสาทโอซาก้า-ย่านชินไซบาชิ-นารา-วัดโทไดจิ-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO
วันที่สี่  : ทะเลสาบปลาไหล - ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ(ไข่ดำ) -
           โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า ภูเขาไฟฟูจิ - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ -
             วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - อิออนพลาซ่า

วันที่หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
 สายการบิน : การบินไทย (TG) 
กำหนดเดินทาง ราคา
 22-27 มีนาคม 2562 >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 50,900.-
 28 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 53,900.-
 3-8 เมษายน 2562 (วันจักรี)   >>> สอบถามคิวรอจ่าย 54,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก :
LOVE SAKURA_S50900.doc
LOVE SAKURA_S50900.pdf

 กลับสู่ด้านบน

 
 LOVE SAKURA XJ (NRT-KIX)
 อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ฟูจิ-โตเกียว 6วัน3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ (XJ600 : 23.45-08.00)
วันที่สอง : ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ (BUS) - ทะเลสาบปลาไหล -
               เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato

วันที่สี่  ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า -
             นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว

วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ
วันที่หก 
สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ (XJ611 : 00.10-04.00) 
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ) 
กำหนดเดินทาง ราคา
 27มีนาคม - 1เมษายน 2562 >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 41,900.-
 29มีนาคม - 3เมษายน 2562 >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 41,900.-
 3-8 เมษายน 2562 (วันจักรี) >>> ขายตั๋วเต็ม..แต่รับจอยแลนด์ได้นะ 43,900.-
 4-9 เมษายน 2562 (วันจักรี) >>> ขายตั๋วเต็ม..แต่รับจอยแลนด์ได้นะ 45,900.-
 5-10 เมษายน 2562 (วันจักรี) >>> รับได้ 2 ที่นั่งสุดท้าย 45,900.-
 10-15 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) >>> รับได้ 2 ที่นั่งสุดท้าย 48,900.-
 ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
LOVE SAKURA XJ_S41900.doc
LOVE SAKURA XJ_S41900.pdf

กลับสู่ด้านบน

 

 LOVE SONGKRAN SAKURA (KIX-HND)
 อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ทาคายาม่า-โตเกียว-ชมซากุระ 7วัน 4คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (TG622 : 23.15-06.25)
วันที่สอง : ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก+ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว - 
               ชมซากุระ ณ สวนมารุยามะ+ศาลเจ้ายาซากะ+ย่านกิออง

วันที่สาม : ปราสาทโอซาก้า-ย่านชินไซบาชิ-นารา-วัดโทไดจิ-เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว NABANA NO SATO
วันที่สี่  : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)+ย่านซันมาชิซูจิ - ไร่วาซาบิไดโอะ
วันที่ห้า ปราสาทมัตสึโมโต้ - ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ - ไร่สตรอเบอรี่ -
             โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่หก ภูเขาไฟฟูจิ(ชมวิว) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ(ล่องยาว 30นาที) - นั่งกระเช้าโอวาคุดานิ -
             โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ย่านชินจูกุ
วันที่เจ็ด  : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG)  
กำหนดเดินทาง ราคา
 11-17 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 69,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
LOVE SONGKRAN SAKURA_S69900.doc
LOVE SONGKRAN SAKURA_S69900.pdf 

กลับสู่ด้านบน

KYUSHU...(เกาะคิวชู-ฟุกุโอกะ)

WISTERIA KYUSHU (FUK-FUK)
ฟุคุโอกะ-นางาซากิ-ภูเขาไฟอินาซะ-สวนคาวาชิฟูจิ(ดอกวิสทีเรีย) 5วัน 3คืน
วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุคุโอกะ (TG648 : 00.50-08.00)
วันที่สอง : ศาลเจ้าดาไซฟุ-นางาซากิ-สวนสันติภาพนางาซากิ+พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู-ย่านไชน่าทาวน์-
               นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาอินาซะ

วันที่สาม ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - หมู่บ้านยูฟูอิน - เบปปุ - จิโคกุเมงูริ -
               ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สี่  สวนคาวาชิฟูจิ(ชมดอกวิสทีเรีย) - ปราสาทโคคุระ - ห้างคาแนลซิตี้ ฮากาตะ - ย่านช้อปปิ้งเทนจิน 
วันที่ห้า สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ (TG649 : 11.35-14.55)
สายการบิน : การบินไทย (TG) 
กำหนดเดินทาง ราคา
 26-30 เมษายน 2562 >>> รับได้ 20 ที่นั่งตอนนี้ 48,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก :
WISTERIA KYUSHU_S48900.doc
WISTERIA KYUSHU_S48900.pdf

กลับสู่ด้านบน

>> 20 ท่านการันตีออกทุกรายการค่ะ <<

ประกาศ!!  สำหรับผู้เดินทางโปรดทราบ
1.สำคัญมาก สำหรับ กรณีจอยแลนด์ หรือ มีบินภายในประเทศ 
  ต้องแจ้งตั้งแต่สำรองที่นั่งหรือก่อนวางเงินมัดจำเท่านั้น
  และแจ้งขอเที่ยวบินจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น (หากจองผิดเราไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)

2.รบกวนส่งหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจนพร้อมจัดคู่นอนส่ง 15 วันก่อนการเดินทาง
3.ควรเขียนเลขที่สะสมไมล์ 25-50% +สิ่งที่ต้องการแจ้งให้ทราบบนหน้าพาสฯด้วยค่ะ
4.คณะผู้เดินทางประมาณ 30-35 ท่าน+1ไกด์
5.ใบนัดหมายการเดินทางออกให้ล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
   หรือหลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้วนะคะ
6.รายการที่เต็ม ปิดการขายแล้ว เราจะทำการเอาออกจากหน้าเว็บไซด์
   พร้อมขึ้นรายการใหม่ที่ยังรับได้อยู่

ขอบคุณมากค่ะ
(ทีมงาน เจแปน ไกด์)


 

Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 

TAT No. 11/09781
บริษัท เจแปน ไกด์ จำกัด

Japan Guide Company Limited

300 ซอยอ่อนนุช 10 ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
300 Soi Onnut 10, Sukhumvit Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand
Tel. 02-3312856 (Auto) Fax. 02-7426912
E-mail: admin@japanguide.co.th