dot dot
Japan Guide
dot
dot
dot

dot
dot
อยากไปไหนบอก!!!
dot
dot
ทัวร์ญี่ปุ่น (เลือกเส้นทาง)
dot
bulletPROMOTION >>เหมา15ท่าน
bulletHOKKAIDO >>ฮอกไกโด
bulletTOHOKU >>เซนได-นิกโก้
bulletKANTO >>โตเกียว-ฟูจิ
bulletTAKAYAMA >>ทาคายาม่า
bulletGOLDEN ROUTE >>โอซาก้า
bulletKYUSHU >>คิวชู
dot
เราบริการท่านอย่างไร?
dot
bulletให้ใครบริการท่านที่ญี่ปุ่น
bulletให้ท่านพักแบบไหนที่ญี่ปุ่น
bulletให้ท่านทานอะไรที่ญี่ปุ่น
bulletให้ท่านนั่งรถแบบไหนที่ญี่ปุ่น
bulletบริการก่อนเดินทาง
dot
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletวีซ่าญี่ปุ่น
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletหนังสือเดินทาง
bulletสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
bulletศูนย์รับยื่นขอวีซ่า
bulletตรวจสอบสภาพอากาศ
bulletเตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่น
bulletส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น JNTO
dot
แนะนำสถานที่เที่ยวน่าสนใจ
dot
bulletภูมิภาคฮอกไกโด (Hokkaido)
bulletภูมิภาคโทโฮคุ (Tohoku)
bulletภูมิภาคคันโต (Kanto)
bulletภูมิภาคชุบุ (Chubu)
bulletภูมิภาคคันไซ (Kansai)
bulletภูมิภาคชูโกกุ (Chugoku)
bulletภูมิภาคชิโกกุ (Shikoku)
bulletภูมิภาคคิวชู (Kyushu)
bulletภูมิภาคโอกินาว่า (Okinawa)
dot
แบนเนอร์สำคัญ
dot

บริษัท เจแปน ไกด์ จำกัด

นำท่านไป ให้ท่านอยู่ ดูแลท่าน ตามความต้องการ
บริการให้คำปรึกษา วางแผนและออกแบบเส้นทางการเดินทาง ไปยังประเทศญี่ปุ่นทุกเส้นทาง 
พร้อมทั้งเสนอราคาค่าบริการต่างๆ อาทิ โรงแรมที่พัก ไกด์นำเที่ยว รถนำเที่ยว ร้านอาหาร
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ วีซ่า ตั๋วเครื่องบิน ประกันการเดินทาง และบริการอื่นๆ
แบบครบวงจร(แก่บริษัททัวร์เท่านั้น) เพื่อให้ทุกวัตถุประสงค์การเดินทางของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและเต็มไปด้วยความประทับใจ ด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว เป็นกันเอง
และอยู่บนมาตรฐานของการบริการ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเรา

**ที่เราให้ท่านมากกว่า ในราคาเดียวกัน กล้าท้าให้พิสูจน์ทุกโปรแกรม**


UPDATE>> 27 JANUARY 2020_TIME 09:00

เหมา เหมา....เราให้ราคาถูกกกก
ราคาพิเศษ!!! ชำระเงินสด สำหรับเสนอกรุ๊ปเหมาเท่านั้น
**ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%**
MAO MAO SAKURA JL (KIX-HND)
เหมา เหมา..โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ฟูจิ-โตเกียว 6วัน3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (JL728 : 23.30-06.50+1)
วันที่สอง : วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - เมืองอาราชิยาม่า - ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว
วันที่สาม ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต 
วันที่สี่  : ทะเลสาบปลาไหล-ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะ ฮัคไค-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า : 
โตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - อิออน
วันที่หก สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ (JL033: 00.40-05.00)
สายการบิน : เจแปนแอร์ไลน์ (JL)
กำหนดเดินทาง ราคา
 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2563 36,900
 1-6 เมษายน 2563 36,900
 3-8 เมษายน 2563 (วันจักรี) 36,900
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
MAO MAO SAKURA JL_S36900.doc
MAO MAO SAKURA JL_S36900.pdf

***PROGRAM TOUR***
*ทัวร์จอยหน้าร้าน*
> กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563 <
***ราคาทัวร์ทุกคณะรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%***

HOKKAIDO...(เกาะฮอกไกโด-ซัปโปโร)

 
 HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.1 (CTS-CTS)
ซัปโปโร-โอตารุ-บิเอะ-เนินสี่ฤดู-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 5วัน 3คืน
** ทัวร์จอยราคาพิเศษ!!! เก็บทิปสนามบินท่านละ 2,000 บาท**
วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่ (XJ 620 : 23.55-08.25)
วันที่สอง : เนินพระพุทธเจ้า - นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - ดิวตี้ฟรี - อิออนพลาซ่า
วันที่สาม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ-ตลาดปลานิโจ+ย่านทานูกิโคจิ-พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร-ย่านซึซึกิโนะ
วันที่สี่  เมืองฟุราโน่- โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - นั่งรถไฟโนโรโกะ - เมืองบิเอะ -
            เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA) - บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) - มิตซุย เอาท์เล็ต

วันที่ห้า สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ (XJ 621 : 09.40-15.35)
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
กำหนดเดินทาง ราคา
  15-19 กรกฎาคม 2563  29,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.1_S29900.doc
HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.1_S29900.pdf

HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.2 (CTS-CTS)
ซัปโปโร-โอตารุ-บิเอะ-เนินสี่ฤดู-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6วัน 4คืน
** ทัวร์จอยราคาพิเศษ!!! เก็บทิปสนามบินท่านละ 2,000 บาท**
วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่ (XJ 620 : 23.55-08.25)
วันที่สอง : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ -นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ-คลองโอตารุ-ถนนซาไกมาจิ-ดิวตี้ฟรี-ออนเซ็น
วันที่สาม สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ - ทะเลสาบโทยะ - เมืองโนโบริเบ็ทสึ - จิโกกุดานิ - เนินพระพุทธเจ้า - อิออน
วันที่สี่  : “อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งย่านดัง ตามอัธยาศัย” ไม่มีบริการรถบัสและไกด์นำเที่ยว 
วันที่ห้า : เมืองฟุราโน่- โทมิตะฟาร์ม(ทุ่งลาเวนเดอร์) - นั่งรถไฟโนโรโกะ - เมืองบิเอะ -
             เนินสี่ฤดู (SHIKISAI NO OKA) - บ่อน้ำสีฟ้าใส (BLUE POND) - มิตซุย เอาท์เล็ต

วันที่หก สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ (XJ 621 : 09.40-15.35)
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
กำหนดเดินทาง ราคา
  4-9 กรกฎาคม 2563 (วันอาสาฬหบูชา)  33,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.2_S33900.doc
HOKKAIDO LAVENDER XJ NO.2_S33900.pdf

กลับสู่ด้านบน

TOHOKU...(โตเกียว-เซนได)

 
 SENDAI SNOW MONSTER (NRT-NRT)
 เซนได-โตเกียว-คาวาโกเอะ-เกบิเค-สโนว์ มอนสเตอร์ 6วัน4คืน
วันแรก : สุวรรณภูมิ - สนามบินนาริตะ (TG640 : 22.30-06.20+1) OR (TG642 : 23.55-07.40+1)
วันที่สอง : ไร่สตรอเบอร์รี่ - อิวากิ ฮูล่า เกิร์ล โชว์ - เมืองเซนได - ย่านอิจิบันโจ
วันที่สาม วัดชูซอนจิ - นั่งรถไฟท้องถิ่นโอฟุนาโตะ - ล่องเรือหุบเขาเกบิเคอิ -
                ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าซาโอะชมปีศาจหิมะ - ออนเซ็น

วันที่สี่  : หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ หรือ
            เทศกาลโดมหิมะ Yunishigawa Kamakura

วันที่ห้า : 
เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - มิตซุย เอาท์เล็ต - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ - 
             เทศกาลชมไฟฤดูหนาว Tokyo German Village

วันที่หก วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ (TG677 : 17.30-22.30)
สายการบิน : การบินไทย (TG) 
กำหนดเดินทาง ราคา
 24 -29 มกราคม 2563  >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 49,900.-
 7-12 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)  >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 50,900.-
 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563   >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 49,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
SENDAI SNOW MONSTER_S49900.doc
SENDAI SNOW MONSTER_S46900.pdf

กลับสู่ด้านบน

KANTO...(โตเกียว-ฟูจิ)

 
 SPECIAL WINTER (NRT-HND)
 โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมไฟ-สนุกสนานลานสกี 6วัน3คืน

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-นาริตะ (TG640 : 22.30-06.20+1) OR (TG642 : 23.55-07.40+1)
วันที่สอง : ปราสาทโอดาวาระ(ด้านนอก) หรือ ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ - นั่งรถไฟท้องถิ่น -
               ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สาม สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - โอชิโนะ ฮัคไค - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ -
               เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village
วันที่สี่  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวเอง  หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 2,900.-
วันที่ห้า : วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) -
              ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออน

วันที่หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)

สายการบิน : การบินไทย (TG) 
กำหนดเดินทาง ราคา
 14-19 กุมภาพันธ์ 2563  >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 35,900.-
 19-24 กุมภาพันธ์ 2563  >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 35,900.-
 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563  >>> รับได้ 12 ที่นั่งตอนนี้  35,900.-
 4-9 มีนาคม 2563  >>> รับได้ 24 ที่นั่งตอนนี้  35,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
SPECIAL WINTER_S35900.doc
SPECIAL WINTER_S35900.pdf

 
 SAKURA WINTER FESTIVAL (HND-HND)
 โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมไฟ-สนุกสนานลานสกี 6วัน3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามฮาเนดะ (TG682 : 23.15-06.55)
วันที่สอง : ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - สกี รีสอร์ท (ลานสกี) - โอชิโนะ ฮัคไค -
               ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สาม เมืองคาวาโกเอะ+ย่านคาชิย่า โยโกโช - ซาโนะ เอาท์เล็ต - เทศกาลบ้านหิมะ
วันที่สี่  : หมู่บ้านโออุจิ จูกุ - โตรกผาโทโน เฮทสึริ - มหานครโตเกียว - ย่านชินจูกุ -
            เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village 
วันที่ห้า : วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม) - 
              ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออน

วันที่หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG) 
กำหนดเดินทาง ราคา
  14-19 กุมภาพันธ์ 2563  >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 37,900.-
  21-26 กุมภาพันธ์ 2563 37,900.-
  28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563  >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 37,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
SAKURA WINTER FESTIVAL_S37900.doc
SAKURA WINTER FESTIVAL_S37900.pdf

กลับสู่ด้านบน

TAKAYAMA...(ทาคายาม่า-นาโกย่า)

 
 TAKAYAMA WINTER (KIX-HND)
 ทาคายาม่า-โอซาก้า-ฟูจิ-ลานสกี-โตเกียว-ชมไฟฤดูหนาว 6วัน 3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (TG622 : 23.15-06.25+1)
วันที่สอง : ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - 
               เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato

วันที่สาม : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่าจินยะ+ย่านซันมาชิซูจิ - เมืองมัตสึโมโต้ - 
               ถนนนากามาจิ+ถนนนาวาเตะ

วันที่สี่  : ปราสาทมัตสึโมโต้-สกี รีสอร์ท(ลานสกี)-นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ-โอชิโนะ ฮัคไค-ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
วันที่ห้า : 
ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-(สตอเบอรี่ 1 แพ็ค)-โตเกียว-ตลาดปลาซึกิจิ-ย่านชินจูกุ-อิออน
วันที่หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
 สายการบิน : การบินไทย (TG) 
กำหนดเดินทาง ราคา
  31 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563  >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 39,900.-
  5-10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)  >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 40,900.-
  7-12 กุมภาพันธ์ 2563 (วันมาฆบูชา)  >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 40,900.-
 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563  >>> รับได้ 6 ที่นั่งตอนนี้  39,900.-
 4-9 มีนาคม 2563 39,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
TAKAYAMA WINTER_S39900.doc
TAKAYAMA WINTER_S39900.pdf

กลับสู่ด้านบน

GOLDEN ROUTE...(โอซาก้า-เกียวโต-นาโกย่า)

PRO. LOVE SAKURA XJ (NRT-KIX)
อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ฟูจิ-โตเกียว-ชมซากุระ 6วัน3คืน
**ทัวร์คณะพิเศษ!! ชำระเงินสด....ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%**
วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ (XJ600 : 23.45-08.00+1)
วันที่สอง : ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - 
               ออนเซ็น+ปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ทะเลสาบปลาไหล - อิออนพลาซ่า
วันที่สี่  : ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - 
            นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว

วันที่ห้า : 
ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ
วันที่หก เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  (XJ611 : 23.45-04.00)
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
กำหนดเดินทาง ราคา
 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2563  >>> รับได้ 6 ที่นั่งตอนนี้  32,900.*
 1-6 เมษายน 2563  >>> รับได้ 4 ที่นั่งตอนนี้  32,900.*
 2-7 เมษายน 2563 (วันจักรี)  >>> รับได้ 14 ที่นั่งตอนนี้  32,900.*
 3-8 เมษายน 2563 (วันจักรี)  >>> รับได้ 10 ที่นั่งตอนนี้  32,900.*
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
PRO. LOVE SAKURA XJ_S32900.doc
PRO. LOVE SAKURA XJ_S32900.pdf

LOVE SAKURA XJ (NRT-KIX)
อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ฟูจิ-โตเกียว 6วัน3คืน
วันแรก : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ (XJ600 : 23.45-08.00+1)
วันที่สอง : ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ -
               ออนเซ็น+ปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ทะเลสาบปลาไหล - ลิ้มลองรสชาติสตรอเบอรี่ -
               ชมเทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato

วันที่สี่  : ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า -
            นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว

วันที่ห้า : 
ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ
วันที่หก เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  (XJ611 : 23.45-04.00)
สายการบิน : ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
พิเศษทุกคณะ!! รับส่วนลดท่านละ 1,000.- (*10ท่านแรก)
กำหนดเดินทาง ราคา
 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2563  >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 39,900.-
 1-6 เมษายน 2563 (วันจักรี)  >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 41,900.- เหลือ 39,900.-
 2-7 เมษายน 2563 (วันจักรี)  >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 41,900.- เหลือ 39,900.-
 3-8 เมษายน 2563 (วันจักรี)  >>> ปิดกรุ๊ปเรียบร้อย 41,900.- เหลือ 39,900.-
 10-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) >>> รับได้ 9 ที่นั่งตอนนี้  48,900.-
 11-16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์) >>> รับได้ 9 ที่นั่งตอนนี้  48,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
LOVE SAKURA XJ_S39900.doc
LOVE SAKURA XJ_S39900.pdf

NEW LOVE SAKURA JL (KIX-HND)
โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ฟูจิ-โตเกียว 6วัน3คืน
** ปรับรายการขายใหม่...ต่ำกว่าทุนราคาพิเศษมากกก ณ 18-12-2019 **
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (JL728 : 23.30-06.50+1)
วันที่สอง : ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ - 
               เมืองอาราชิยาม่า - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว

วันที่สาม ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต
วันที่สี่  : ทะเลสาบปลาไหล - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ(BUS) - ทานสตอเบอรี่ 1 แพ็ก -
            โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่ห้า : 
โตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ย่านชินจูกุ - อิออน
วันที่หก สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ (JL033: 00.40-05.00)
สายการบิน : เจแปนแอร์ไลน์ (JL)
กำหนดเดินทาง ราคา
 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2563  >>> รับได้ 13 ที่นั่งตอนนี้  39,900.-
 1-6 เมษายน 2563 >>> รับได้ 23 ที่นั่งตอนนี้  39,900.-
 3-8 เมษายน 2563 (วันจักรี) >>> รับได้ 20 ที่นั่งตอนนี้  40,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
NEW LOVE SAKURA JL_S39900.doc
NEW LOVE SAKURA JL_S39900.pdf

NEW LOVE SAKURA TG (KIX-HND)
โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ฟูจิ-โตเกียว 6วัน3คืน
** ปรับรายการขายใหม่...ต่ำกว่าทุนราคาพิเศษมากกก ณ 18-12-2019 **
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (TG622 : 23.15-06.25+1)
วันที่สอง : ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ปราสาททองคินคาคุจิ -
               เมืองอาราชิยาม่า - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว

วันที่สาม ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - ย่านซาคาเอะ
วันที่สี่  : ทะเลสาบปลาไหล - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ(BUS) - ภูเขาไฟฟูจิ -
            ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่ห้า : 
มหานครโตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี -
             ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า

วันที่หก สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG) 
กำหนดเดินทาง ราคา
 2-7 เมษายน 2563 (วันจักรี)  >>> รับได้ 17 ที่นั่งตอนนี้  43,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
NEW LOVE SAKURA TG_S43900.doc
NEW LOVE SAKURA TG_S43900.pdf

NEW LOVE SAKURA&TULIP TG (KIX-HND)
โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ฟูจิ-โตเกียว-เทศกาลชมดอกไม้ 7วัน4คืน
** ปรับรายการขายใหม่...ต่ำกว่าทุนราคาพิเศษมากกก ณ 18-12-2019 **
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (TG622 : 23.15-06.25+1)
วันที่สอง : ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH) - ปราสาททองคินคาคุจิ -
               เมืองอาราชิยาม่า - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - ป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว

วันที่สาม ปราสาทโอซาก้า - ตลาดคุโรมง - ย่านชินไซบาชิ - ย่านซาคาเอะ
วันที่สี่  : ทะเลสาบปลาไหล - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ทานสตอเบอรี่ 1 แพ็ค - โอวาคุดานิ(BUS) -
            โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่ห้า  : ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี -
              ย่านชินจูกุ 

วันที่หก : 
เทศกาลชมดอกทิวลิป - ตลาดปลาซึกิจิ - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้(หุ่นกันดั้ม)+
              ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ - อิออนพลาซ่า

วันที่เจ็ด สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG) 
กำหนดเดินทาง ราคา
 1-7 เมษายน 2563 (วันจักรี)  >>> รับได้ 4 ที่นั่งตอนนี้  47,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
NEW LOVE SAKURA&TULIP TG_S47900.doc
NEW LOVE SAKURA&TULIP TG_S47900.pdf

NEW LOVE SONGKRAN (KIX-HND)
อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-โตเกียว-ชมซากุระ 7วัน 4คืน
** ปรับรายการขายใหม่...ต่ำกว่าทุนราคาพิเศษมากกก ณ 17-1-2020 **
วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ (TG622 : 23.59-07.30+1)
วันที่สอง : วัดคิโยมิสึ(วัดน้ำใส) - ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า -
               นั่งรถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว

วันที่สาม : ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - เทศกาลชมไฟ Nabana no Sato
วันที่สี่  : ทะเลสาบปลาไหล - ทานสตอเบอรี่ 1 แพ็ค - ศุนย์จำลองแผ่นดินไหว - ภูเขาไฟฟูจิ -
            โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่ห้า  : ฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ(BUS) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกียว -
              วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)

วันที่หก : 
เทศกาลชมดอกทิวลิป - ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า
วันที่เจ็ด สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ (TG661 : 00.20-04.50)
สายการบิน : การบินไทย (TG) 
กำหนดเดินทาง ราคา
 12-18 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)  >>> รับได้ 28 ที่นั่งตอนนี้  66,900.- เหลือ 56,900.-
ดาวน์โหลดโปรแกรมคลิก : 
NEW LOVE SONGKRAN_S56900.doc
NEW LOVE SONGKRAN_S56900.pdf

กลับสู่ด้านบน

KYUSHU...(เกาะคิวชู-ฟุกุโอกะ)

**รอพบโปรแกรมใหม่ (ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี) เร็วๆนี้ แน่นอนจ้า**

กลับสู่ด้านบน

>> 20 ท่านการันตีออกทุกรายการค่ะ <<

ประกาศ!!  สำหรับผู้เดินทางโปรดทราบ
1.สำคัญมาก สำหรับ กรณีจอยแลนด์ หรือ มีบินภายในประเทศ 
  ต้องแจ้งตั้งแต่สำรองที่นั่งหรือก่อนวางเงินมัดจำเท่านั้น
  และแจ้งขอเที่ยวบินจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น (หากจองผิดเราไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)

2.รบกวนส่งหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจนพร้อมจัดคู่นอนส่ง 15 วันก่อนการเดินทาง
3.ควรเขียนเลขที่สะสมไมล์ 25-50% +สิ่งที่ต้องการแจ้งให้ทราบบนหน้าพาสฯด้วยค่ะ
4.คณะผู้เดินทางประมาณ 30-35 ท่าน+1ไกด์
5.ใบนัดหมายการเดินทางออกให้ล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
   หรือหลังจากการออกตั๋วเครื่องบินแล้วนะคะ
6.รายการที่เต็ม ปิดการขายแล้ว เราจะทำการเอาออกจากหน้าเว็บไซด์
   พร้อมขึ้นรายการใหม่ที่ยังรับได้อยู่

ขอบคุณมากค่ะ
(ทีมงาน เจแปน ไกด์)


 

Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 

TAT No. 11/09781
บริษัท เจแปน ไกด์ จำกัด

Japan Guide Company Limited

300 ซอยอ่อนนุช 10 ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
300 Soi Onnut 10, Sukhumvit Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand
Tel. 02-3312856 (Auto) Fax. 02-7426912
E-mail: admin@japanguide.co.th